تبلیغات
♣ ♣K_POP&K_DRAMA♣ ♣ - نتیجه ی نظرسنجی های وبلاگ
نتیجه ی نظرسنجی شماره ی یك:
عنوان نظرسنجی:
كدام عضوSS501 روبیشتردوست دارید؟

رتبه ی اول:كیم هیون جونگ با25رای
رتبه ی دوم:پارك جونگمین با24رای
رتبه ی سوم:كیم كیوجونگ با14رای
Redoرتبه ی چهارم:هئویونگ سنگ با9رای
رتبه ی پنجم:كیم هیونگ جون با4رای

تعداد كل شركت كننده گان:75نفر

 ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣
نتیجه ی نظرسنجی شماره ی دو:
عنوان نظرسنجی:

اگه یه سفر10روزه یه كره ی جنوبی داشته باشید دوست دارید این 10روزو باكدوم عضوSS501بگذرونید؟

رتبه ی اول:كیم هیون جونگ با 14 رای
رتبه ی دوم:پارك جونگمین با 13رای(اختلاف این دوتا همیشه 1رای...چ جالب)
رتبه ی سوم:فوضولی(خخخخخ ینی پوكیدما)با6رای
رتبه ی چهارم:
كیم هیونگ جون با5 رای
رتبه ی پنجم:هئو یونگ سنگ با 4رای
رتبه ی ششم:كیم كیوجونگ با 3رای

تعداد كل شركت كنندگان:45نفر ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣

نتیجه ی نظرسنجی شماره ی سه:
عنوان نظرسنجی:
كدوم آهنگ ازSS501روبیشتردوست دارید؟


رتبه ی اول:love yaبا11 رای
رتبه ی دوم:because im stupidوlove like thisهركدام با7 رای
رتبه ی سوم:A song calling for youبا 4 رای
رتبه ی چهارم:Dejavuبا 2 رای
رتبه ی پنجم:for chanceبا1 رای

هیچكدامم رایی كسب نكرد.

تعداد كل شركت كنندگان:32نفر

 ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣

نتیجه ی نظرسنجی شماره ی چهار:
عنوان نظرسنجی:
به نظرتون بعد از اتمام سربازی هیون جونگ وجونگمین دبل اس تشکیل مجدد میده؟

22نفر به بله رای دادن یعنی 60درصد آرا
15نفرهم خیر یعنی 40درصد آرا


تعداد کل شرکت کنندگان:37نفر
 ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣
نتیجه ی نظرسنجی شماره ی پنج:
عنوان نظرسنجی:
کدام کاپلSS501را بیشتر دوست دارید:
رتبه ی اول:هیونمین با 30رای(عشق خودمن)
رتبه ی دوم:هیونسنگ با 10رای
رتبه ی سوم:مین جون با 8رای
رتبه ی چهارم:کیوسنگ با7رای
رتبه ی پنجم:2HJ(هیون و هیونگ)با6رای
رتبه ی ششم:هیون کیو وکیومین هرکدام با 3رای
رتبه ی هفتم:جون سنگ با 2رای
رتبه ی هشتم:کیوجون ومین سنگ هرکدام با 1رای
تعدادکل شرکت کنندگان:71نفر

 ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣ ♣♣
نتیجه ی نظر سنجی شماره ی شش:
عنوان نظر سنجی:

دوست داشتید کاپل هیون مین واقعی باشه:
رتبه ی اول:بله با 55رای

رتبه ی دوم:خیربا20رای
گزینه ی فرقی نداره هم 4رای

تعداد کل شرکت کنندگان:
76نفر

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • نوای جنت